Biz Bilgi Birikimimiz Doğadan ve İnsanlardan Yana Kullanıyoruz.

Enjeksiyon Çalışmaları


Zemin enjeksiyonu, temel olarak akışkan malzemelerin basınç altında zemin içerisindeki boşluklara enjekte edilmesidir. Buradaki amaç zeminin ya da kaya kütlesinin mühendislik özelliklerini iyileştirmektir.

Nitekim bu iyileştirme zeminin gerilmedeformasyon ve dayanım gibi mekanik özellikleri ile geçirimlilik gibi hidrojeolojik özellikleri değiştirilerek elde edilir. Enjeksiyon teknolojisinin kökeni diğer zemin iyileştirme teknikleri gibi eskiye dayanmakla beraber bu teknoloji hem yeni enjeksiyon malzemeleri hem de bu malzemelerin zemin içerisine nüfuz ettirilmesi bakımından sürekli bir gelişim içerisindedir.


Devamını Oku

Zemin Etütleri


İnşaat yapılacak arazi parçasının zemin yapısının bilinmesi zorunlu olan bir husustur. Çünkü zeminin cinsi, yapısı ve yük altında uğrayabileceği değişiklik ve bunun binaya vereceği etkilerin bilinmesi, bu duruma uygun temel yapısının oluşturulması gerekmektedir.

Zemin etüt raporu: Her parsel için zemin mekaniği ve zemin emniyet gerilmelerini inceleyen, imar durum belgesi ile verilen bölge geneli ile ilgili jeolojik ve jeofizik raporları doğrultusunda, zemin cinsi ve grubunu inceleyen, mühendisler ile esaslara uygun hazırlanan rapor olarak tanımlanmaktadır.


Devamını Oku

Temel Sondaj Çalışmaları


Sondaj çalışmalarının amacı; araziyi meydana getiren formasyonlar ve sondaj süresinde rastlanacak değişik tabakaların cins, nitelik, kalınlık ve sıkışıklık derecesi, taşıma gücü saptanması ve boşluk suyu basıncı, zeminin fiziksel özellikleri, zeminin elastik modülü, içsel sürtünme açısı, zeminin kohezyonu ve kompresibilitesi vb. gibi projeye temel olacak değerlerin saptanma veya saptanmasına yönelik verilerin elde edilmesidir.

Bu amaçla yapılacak sondajların, her türlü zemin için yeterli ve doğru bilgiler elde edecek şekilde dikkatli yapılması, tüm laboratuvar deneyleri için uygun numuneler alınması ve yeraltı suyu seviyelerinin saptanması gerekmektedir..


Devamını Oku

Madencilik


Madencilik hizmetlerimiz kapsamında, yer altındaki madenlerin araştırılması, çıkarılması ve işletilmesiyle ilgili olan tüm teknik destek çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz.

Arz kabuğunda bulunan cevher, endüstriyel hammadde, kömür ve petrol gibi ekonomik değeri olan herhangi bir maddeyi yeryüzüne çıkarıp, ekonomik fayda sağlayacak duruma gelmesi sürecindeki tüm aşamalarda yer almaktayız. Madenciliğin amacı, ekonomiye gerekli doğal hammaddeyi sağlamaktır. Ekonomik önemi bulunan mineralleri rasyonel bir şekilde endüstriye sağlamak için geliştirilmiş tüm teknik desteği sağlamaktayız. Hizmet kapsamımız maden yataklarının aranması, projelendirilmesi, işletilmesi ve çıkarılan madenin zenginleştirilmesi ile ilgili işlemleri içermektedir.


Devamını Oku

Sondaj Faaliyetleri

Zemin Etütleri

İnşaat yapılacak arazi parçasının zemin yapısının bilinmesi zorunlu olan bir husustur. Çünkü zeminin cinsi, yapısı ve yük altında uğrayabileceği değişiklik ve bunun binaya vereceği etkilerin bilinmesi, bu duruma uygun temel yapısının oluşturulması gerekmektedir..

Madencilik

Madencilik hizmetlerimiz kapsamında, yer altındaki madenlerin araştırılması, çıkarılması ve işletilmesiyle ilgili olan tüm teknik destek çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz..


Temel Sondaj Çalışmaları

Bu amaçla yapılacak sondajların, her türlü zemin için yeterli ve doğru bilgiler elde edecek şekilde dikkatli yapılması, tüm laboratuvar deneyleri için uygun numuneler alınması ve yeraltı suyu seviyelerinin saptanması gerekmektedir...

Enjeksiyon Çalışmaları

Zemin enjeksiyonu, temel olarak akışkan malzemelerin basınç altında zemin içerisindeki boşluklara enjekte edilmesidir. Buradaki amaç zeminin ya da kaya kütlesinin mühendislik özelliklerini iyileştirmektir..

Şirketimiz Yurtdışında HEM SONDAJ MAKİNE TİC.LTD.ŞTİ. ile birlikte çalışmalarına devam etmektedir.


Ankara

İlk Yerleşim Mah. 1871 Sokak, No:13, Merkez Yenimahalle / ANKARA - TÜRKİYE

Tel : 0 312 386 08 38

Fax :0 312 386 08 38

Email: info@gur-son.com.tr


Artvin

Çarşı Mah. Cumhuriyet Cad. Türk Ocağı Sk. No: 10/1 Merkez/ARTVİN.

Tel : 0 466 212 85 99

Fax : 0 466 212 85 99

Email : info@gur-son.com.tr