Çalışma Alanlarımız

Enjeksiyon Çalışmaları

Enjeksiyon Çalışmaları

Barajların, tünellerin, galerilerin yamaç ve şevlerin geçirimsizliğini sağlamak amacı ile yapılan basınçlı enjeksiyon ça...

Zemin Etütleri

Zemin Etütleri

GÜR-SON zemin etüt çalışmalarını hem jeolojik hem jeoteknik ve jeofizik yöntemlerle imar planlarına esas olarak, aynı za...

Temel Sondaj Çalışmaları

Temel Sondaj Çalışmaları

Arazinin yerleşime uygunluğunun belirlenmesi, ideal kat yüksekliklerinin belirlenmesi, heyelan, sıvılaşma, sel baskını,...

Madencilik

Madencilik

Madencilik hizmetlerimiz kapsamında, yer altındaki madenlerin araştırılması, çıkarılması ve işletilmesiyle ilgili olan t...