Dünya Standartlarında

Hassas Ölçüm ve Değerlendirme

Hizmetleri

Deneyimli Ekibimizle

Profesyonel Çözümler


Enjeksiyon Çalışmaları

Barajların, tünellerin, galerilerin yamaç ve şevlerin geçirimsizliğini sağlamak amacı ile yapılan basınçlı enj...


Zemin Etütleri

GÜR-SON zemin etüt çalışmalarını hem jeolojik hem jeoteknik ve jeofizik yöntemlerle imar planlarına esas olara...


Temel Sondaj Çalışmaları

Arazinin yerleşime uygunluğunun belirlenmesi, ideal kat yüksekliklerinin belirlenmesi, heyelan, sıvılaşma, sel...


Madencilik

Madencilik hizmetlerimiz kapsamında, yer altındaki madenlerin araştırılması, çıkarılması ve işletilmesiyle ilg...

Şirketimiz Balkanlarda Barkom A.Ş. ile birlikte Balkan-DRILL Firması adında çalışmalarına devam etmektedir


E-KATALOĞUMUZ İÇİN TIKLAYINIZ

EKİBİMİZ